Algemene Voorwaarden

Contact gegegevens:

Rose Lima BV | www.luxeprivesauna.nl


1. Inhoud en kader van de overeenkomst

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding en op elke overeenkomst op afstand gesloten tussen de Klant en Rose Lima BV . via de website: http://www.luxeprivesauna.nl of enig ander gerelateerde website waar producten en of diensten van Rose Lima BV gekocht en of geboekt en of gereserveerd kunnen worden. Deze overeenkomst kan bestaan uit de aankoop van producten en/of het reserveren van diensten.

2. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene aankoopvoorwaarden van de Klant, waarvan de toepassing expliciet wordt uitgesloten.

3. De Klant kan kennis nemen van de algemene voorwaarden door op de link op de website www.luxeprivesauna.nl te klikken.

4. Bij telefonische verkoop op afstand worden deze algemene voorwaarden meegestuurd als link in de bevestigingsmail.

 

2. Prijzen en de totstandkoming van de overeenkomst

1. Het aankoopproces wordt gestart zodra de klant een reservering bevestigt en/of producten in het winkelmandje van de webshop plaatst. De overeenkomst gaat in op het moment dat de klant de daadwerkelijke aankoop aanvinkt en aanvaard en zijn order en/of reservering definitief bevestigt.

2. De producten en of diensten die de klant via het Internet kan aankopen worden op een voldoende gedetailleerde wijze omschreven, en weergeven op de site www.luxeprivesauna.nl

3. Prijzen die weergegeven worden op de website worden daar met de meeste zorg geplaatst. Doch mogelijke fouten in deze prijzen binden Rose lima bv niet zolang de de online aankoop niet door Rose lima bevestigd word.

4. Boekingen en reserveringen zijn definitief bevestigd indien klant een schriftelijke bevestiging per mail heeft ontvangen van Rose Lima BV

5. De prijs van de aanbieding is niet noodzakelijk een all-in prijs. etenswaren en Drinken zijn nooit inbegrepen en moeten altijd bij vertrek betaald worden, tenzij duidelijk aangegeven op de bevestiging en als het een arrangement betreft .

6. Per boeking moet er altijd een (aan)betaling plaatsvinden het online reservering systeem kan alleen boekingen bevestigen als deze daadwerkelijk (aan) betaald zijn.

3. Bedenktijd en herroepingsrecht

1. De Klant, in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon, kan een bevestigde boeking/reservering tot maximaal 24 uur voor het daadwerkelijke aanvangstijd van de betreffende boeking/reservering annuleren.

2. Boekingen die later als 24 uur, voor de daadwerkelijke aanvangstijd, door de klant geannuleerd worden in zijn geheel verrekend.

3. Rose-Lima bv restitueert nooit (aan)betalingen.

4. Bij boekingen die vroeger als 24 uur voor de daadwerkelijke aanvangstijd geannuleerd worden word de volledige (aan)betaling in depot gezet voor de periode van 1 jaar en kan de klant geheel kosteloos een nieuwe boeking/reservering doen.

5. De Annulering voorwaarden worden steeds toegepast. De Klant kan zich in geen geval op overmacht (o.m. ongeval, slecht weer, ziekte, overlijden, beletsel, etc.) beroepen.

6. Niet of laattijdig (30 min.) komen opdagen voor een gemaakte reservatie (no-show) wordt steeds als een laattijdige annulering beschouwd en geeft Rose Lima BV onherroepelijk het recht de volledige (aan)betaling van de reservatie te verrekenen.

7. Klanten worden geacht NIET eerder als 5 minuten voor de geboekte aanvangs tijd te arriveren.

8. Klanten worden geacht NIET later dan 5 minuten na het verstrijken van de tijdsduur van de boeking de gebouwen en parkeerterreinen van Rose Lima BV te hebben verlaten, dit om de privacy van alle klanten te waarborgen.

9. Extra kosten worden berekend indien de klant later dan 5 minuten de geboekte ruimte verlaat na het verstrijken van de gereserveerde tijdsduur. kosten bedragen 20 euro extra per 10 minuten.

4. Gebruik van de Privé ruimte

1. De Klant huurt de ruimte in alle privacy af, er is genoeg parkeergelegenheid voorzien bij het complex.

2. Bij aankomst krijgt de Klant een rondleiding met alle informatie over het gebruik van de faciliteiten.

3. De gereserveerde eindtijd blijft ten alle tijde geldig, ook indien de klant later aankomt.

4. Om hygiënische reden is het verplicht voor sauna en bad gebruik te douchen en om een handdoek te leggen in de sauna’s en relaxruimtes.

5. De klant is onze gast in een privé omgeving en word geacht de gebruikelijke hygiene en fatsoen regels in acht te nemen en de kostbare privé ruimte als zodanig te gebruiken.

6. Water is ecologisch een kostbaar goed, Rose Lima bv streeft erna om dan ook op verantwoordelijke manier met water om te gaan , dit geld ook voor de klant, het is dan ook verboden de gevulde baden opnieuw te vullen tijdens u bezoek.

7. Water mag alleen in de daarvoor aangewezen ruimtes (bad, douche) gebruikt worden, de andere gedeeltes van de privé ruimte dienen ten alle tijden droog gehouden te worden.

8. Het is ten strengste verboden om zelf producten toe te voegen en eten of drinken te nuttigen in de massagebaden en sauna’s.

9. Het zelf bereiden van dranken en voedsel is ten allen tijde verboden.

10. Het gebruik ,of in bezit hebben of voorhanden hebben van verdovende middelen of hallucinerende middelen of andere middelen die verboden zijn bij wet is TEN STRENGSTE VERBODEN, bij constatering word onmiddellijk de politie verwittigd.

11. Het is TEN STRENGSTE verboden enige film of foto opname te maken voor commerciële doeleinden en of deze te publiceren op social media, zonder schriftelijke toestemming van Rose Lima BV.

12. Minimale leeftijd voor gebruik van de privé sauna is 21 jaar, minderjarigen mogen uitsluitend gebruik maken van de privé sauna onder begeleiding van BEIDE ouders.

13. Bij schade of diefstal zal Rose Lima bv ten alle tijden aangifte doen.

14. Rose Lima BV behoudt zich ten allen tijde het recht om mensen te weigeren of te verwijderen.

15. De Klant verklaart zich integraal akkoord dat hijzelf verantwoordelijk is voor een correct gebruik van de door Rose Lima bv ter beschikking gestelde installaties en producten. In geen enkel geval kan de klant Rose Lima BV aansprakelijk stellen voor ongevallen, lichamelijke of materiële schade of eender welke andere claim.

16. Het is ten strengste verboden te roken in de privé-units.

17. Bij verlies of schade van de afstandsbediening van de televisie of open haard wordt de Klant 100 Euro aangerekend.

18. Alle ter beschikking gestelde producten en materialen in de privé-unit zijn eigendom van Rose Lima bv.

19. Aanwijzingen en verzoeken van personeel dienen ten alle tijden te worden opgevolgd

5. Rechtskeuzebeding

1. Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.

2. Bij optredende geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt bevoegd.

3. In geval van toepasselijk recht en of enig dispuut zal de Klant die de uiteindelijke reservering of boeking plaatst, verantwoordelijk gehouden worden.